Top Pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.ethno-world.shoplo.com

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.ethno-world.shoplo.com (zwany dalej „Sklepem Internetowym”, „Sklepem” lub „Sprzedawcą”) jest własnością  spółki Ethno World sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa,  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS  0000515836. NIP 525-259-01-85. REGON 147311973.
 2. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 3. Dane kontaktowe: Ethno World sp. z.o.o, al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, tel. 661-479-155, 503-932-434, e-mail: ethno-world@ethno-world.pl
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN)  i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów transportu.
 5. Informacje o produktach w Sklepie Internetowym,  w tym ich opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k. c. i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy zawieranej pomiędzy Sklepem a klientem (zwanym w dalszej części „Klientem”, „Kupującym” lub „Zamawiającym”).

II. Zamawianie produktów

 1. Zamawiający może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego „formularza zamówienia”. Zamówienie następuje poprzez kliknięcie polecenia „Do koszyka” znajdującego się pod danym towarem. Po wybraniu wszystkich towarów, Klient wskazuje na sposób dostawy, po czym wyświetlona zostają cena całkowita wraz z dostawą.  Następnie Klient wybiera formę płatności i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy.
 3. Za cenę wiążącą do zrealizowania zamówienia uważa się cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. Opłaty za przesyłkę widniejące w Sklepie dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wycofania towarów z oferty lub zmiany cen i zasad promocji bez uprzedzenia.
 5. Do każdego zakupu Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub paragon. Wystawiana jest ona zgodnie z informacjami podanymi w zamówieniu.

III. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności za zamówione towary. Towar zamówiony w Sklepie standardowo wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ponosi Zamawiający. W przypadku zamówień na kwotę powyżej 200 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.
 2. Dostępne formy płatności płatności: przelewem bankowym na konto sklepu – 48-1030-0019-0109-8503-0008-5739, poprzez system płatności elektronicznych PayPal. System PayPal umożliwia również płatność przy pomocy kart kredytowych bez posiadania konta PayPal dzięki tzw. płatnościom gościnnym, poprzez Przelewy24.pl.
 3. W razie zaistnienia trudności w realizacji zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu omówienia szczegółów. Dlatego prosimy o podanie w zamówieniu swojego adresu e-mail i numeru telefonu.
 4. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem. Prosimy o złożenie takiej dyspozycji wraz z zamówieniem lub poprzez zakładkę Kontakt.
 5. Czas realizacji zamówień: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

IV. Odstąpienie do umowy, reklamacje i zwrot towarów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce regulamin.   Równolegle Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru, który należy zwrócić w stanie nienaruszonym i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, które powstało na skutek nienależytego zapakowania towaru, Kupujący pokrywa koszty wynikłe z uszkodzenia towaru. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie towaru, Kupującemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.  Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwrot pieniędzy następuje w przypadku, gdy towar nie nosi śladów użytkowania. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar niezwłocznie po otrzymaniu towaru oraz podpisanej faktury korygującej. Zwrot pieniędzy następuje przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 5. Zwrotu towaru wraz z wypełnionym formularzem należy dokonać na następujący adres: Ethno World Sp. z.o.o, Wola Idzikowska 30, 21-060 Fajsławice.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, nie ma możliwości zwrotu prac wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący powinien odesłać reklamowany produkt wraz ze szczegółowym opisem niezgodności towaru z umową na adres dostępny na stronach internetowych Sklepu w zakładce „Kontakty”.  Towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, które powstało na skutek nienależytego zapakowania towaru, Kupujący pokrywa koszty wynikłe z uszkodzeń towaru.
 9. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i opisem niezgodności towaru z umową.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Sklep zaoferuje Kupującemu do wyboru inne, dostępne produkty lub zwrot pieniędzy.
 11. Niewielkie różnice wynikające z ustawień monitora klienta (np. w odwzorowaniu kolorów) nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionego w Sklepie towaru.
 12. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić w obecności kuriera, czy towar został dostarczony w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie, Kupujący jest zobowiązany sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki oraz poinformować o tym fakcie Sklep.

V. Dane osobowe, ochrona prywatności oraz pliki „cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach realizacji zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ( tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz . 926 , z późniejszymi zmianami), Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących.
 3. Zgodnie z powyższą ustawą, Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania lub do żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu. Składając zamówienie i podając dane osobowe, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją zamówienia.
 4. Baza danych osobowych Kupujących nie będzie udostępniana innym podmiotom. Nie będzie też udostępniane nikomu poza personelem pracującym przy realizacji zamówień.
 5. Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówień lub kontaktu z Klientami w przypadku kłopotów wynikłych podczas realizacji zamówienia. Wyjątek stanowi adres e-mail, na który, poza informacjami dotyczącymi realizowanego zamówienia, wysyłane są także, za odrębną zgodą Klienta, newslettery informujące o nowościach w Sklepie.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. W tym celu prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze stron internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 8. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym.
 10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.